Av Tüfeği Ruhsat İşlemleri

 1. Satın alma talebine ilişkin, merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, köylerde ise bağlı olunan Jandarma Karakolu'na başvuru yapılmalıdır.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı asli müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
 3. Son 1 yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
 4. Silah ruhsatı istek formu,
 5. Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
 6. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu (tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu)
 7. Yarım Kapaklı Dosya

NOT: Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri, sadece Taşıma ve Bulundurma Yetkisi verir. Avlanmak için Orman Bölge Müdürlüğüne müracaat edip Avlanma Kartı alınması gerekmektedir…Satın Alma Belgesi ile tüfeğinizi taşıyamaz ve avlanamazsınız. Ruhsatınıza kaydettirdikten sonra kanunların elverdiği ölçüde, Türkiye’nin her bölgesinde tüfeğinizi taşıyabilirsiniz.


Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatı İşlemleri Ve Gerekli Evraklar

 1. İl Emniyet Müdürlüğü(Polis Bölgesinde ikamet edenler), İl jandarma alay komutanlığı (Jandarma Bölgesinde ikamet edenler) Silah Ruhsat İşlemleri Bürosundan Taşıma ruhsatı veya bulundurma ruhsatı için 1 adet dosya alınır.
 2. Dosyada bulunan matbu evraklar hatasız doldurulur.
 3. Dosya ekine konulacak evraklar;  
  • a - Sağlık Raporu
  • b - İkametgah ilmÜhaberi
  • c - Sabıka kaydı
  • d - Vukuatlı Nüfus cüzdan örneği ( Nüfus Müdürlüğünden )
  • e - 6 adet fotoğraf
 4. Tamamlanan dosya ve ekleri ile birlikte ,bir dilekçe ile valilik makamına müracaat yapılır.
 5. Valilik makamı müracaatı uygun görürse, şahsın ikametgahına göre, İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Alay Komutanlığına sevk edilir.
 6. Sevk edilen dosya ilgili makama teslim edilir.
 7. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, müracaat eden kişinin takip edeceği başka bir işlem bulunmamaktadır.Satın alma belgesinin çıkması beklenecektir. 8) Dosya sahibinin, dosyayı yatırdığı makam tarafından yapılan tahkikatı olumlu çıkarsa Vali onayı ile dosya sahibine silah satın alma belgesi verilecektir.
 8. Alınan silah satın alma belgesi ile MKEK kurumundan silah satın alma işlemi gerçekleştirilecektir.
 9. Alınan silahın ruhsata işleme süresi 60 gündür.11)Silah ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerlidir.Her beş yılda bir yenilenmelidir.6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkında Kanun Ve İlgili Yönetmeliklerin de Konu İle İlgili Detaylı Bilgilere Ulaşabilirsiniz.