1. Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve üç yıldır.
 2. Ürünün namlu ve ahşap kısmı hariç diğer bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla, ürünün satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine teslim edildiği tarihten itibaren başlar.
 4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Ürünün;
  • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı dörtten fazla tekrarlaması veya farklı arızalarından dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanmamanın süreklilik kazanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun, servis istasyonunun olmaması halinde sırasıyla acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığı belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.